Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby
prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23.03.2024


V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


u t v á r a m


v obci Haligovce jeden volebný okrsok
a

u r č u j e m

volebnú miestnosť č. 1
Kultúrny dom.
V Haligovciach

K stiahnutiu

Publikované: 26.1.2024 | Aktualizácia: 29.1.2024 | Zobrazené: 69