Špecializované sociálne poradenstvo

 

HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Prevádzka: Špecializované sociálne poradenstvo, Probstnerova cesta č. 2, 054 01 Levoča, Vám oznamuje, že prevádzkuje Poradňu špecializovaného sociálneho  poradenstva, na psychiatrickom oddelení v Levoči. Poradňa ponúka pre Vašich občanov, hlavne pre občanov, ktorí trpia duševným ochorením, svoje služby. V momentálnej situácií poskytujeme ONLINE poradňu, v ktorej hlavne pomáhame zvládať zdravotný stav v izolácií.   O našich činnostiach sa môžete dozvedieť na kontaktoch uvedených nižšie.  

Špecializovaný sociálny poradca

-          posúdi povahu a závažnosť vášho problému,

-          zistí príčiny vzniku a rozsahu problému,

-          poskytne základné informácie,

-          poskytne konkrétnu odbornú pomoc,

-          sprostredkuje ďalšiu odbornú pomoc.

Sociálne poradenstvo poskytujeme BEZPLATNE v oblasti príslušnej legislatívy, fyzickým  osobám schopným viesť samostatný život s pomocou inej fyzickej osoby, ich rodinným príslušníkom a blízkym osobám.

Veríme, že naša poradňa bude pre Vašich občanov a ich rodinných príslušníkov osožná a nápomocná pri riešení    ich problémov a zložitých životných situácií.

 

So svojimi požiadavkami sa môžete na nás obracať:

-          osobne v NsP Levoča – psychiatrické oddelenie 1. poschodie vpravo (utorok, streda)/pripravuje sa poradenské centrum aj v Spišskej Novej Vsi/--obmedzenie pre COVID-19 až do odvolania

-          telefonicky na t .č. – 0948 625 199

-          mailom – poradenstvo@humanitar.sk

-          písomne, na adresu: HUMANITÁR, n.o. Špecializované sociálne poradenstvo, Probstnerova cesta č. 6, 054 01 Levoča

-          facebook : Humanitár, nezisková organizácia /možnosť chatu, videohovor/

-          www.jasomtostaci.sk, /online poradňa/

-          www.humanitar.sk /kontaktný formulár pre poradenstvo/

-          instagram: ja-som-to-staci /sprava/

-          humanitarneziskova /správa/ 

 

Publikované: 22.4.2020 | Zobrazené: 162