Skúška elektronických sirén - 14. júla 2023 o 12:00 hod.

V súlade s usmernením č. SKR-OOR2-2022/000635-032 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023 - usmernenie" zo dňa 16.11.2022 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023" bude dňa 14.07.2023 o 12:00 hod. zrealizované akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou a elektronických sirén tichou (technickou) skúškou.
Publikované: 10.7.2023 | Zobrazené: 46