Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Od začiatku elektronického sčítania obyvateľov ubehlo už viac ako 4 týždne, keďže samosčítanie končí o 2 týždne, nastáva jeho finálna fáza.

 

 

Je potrebné si uvedomiť, že asistované sčítanie, ktoré bude nasledovať po elektronickom sčítaní obyvateľov, je určené výlučne pre digitálne vylúčené osoby:

·         osoby bez pripojenia na internet,

·         seniori, osamelí seniori, osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach a osoby zdravotne indisponované,

·         obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

 

Z toho dôvodu je potrebné zintenzívnenie propagácie sčítania obyvateľov na území obce (rozhlas, letáky a pod.) so zreteľom na osoby, ktoré nespadajú do týchto kategórii, aby sa riadne sčítali počas samosčítania obyvateľov, t.j. do 31.3.2021.

 

Preto apelujeme:

·         na osoby, ktoré nie sú digitálne vylúčené, aby sa sčítali,

·         na rodičov, aby ako zákonní zástupcovia sčítali svoje deti,

·         digitálne vylúčené osoby, ktoré majú možnosť využiť pri sčítaní pomoc svojich blízkych, aby ich o pomoc požiadali

·         na obyvateľov, aby pomohli svojim blízkym, ktorí patria k osobám digitálne vylúčeným alebo majú problém s elektronickým sčítaním,

·         na obyvateľov, aby informovali svojich blízkych, ktorí žijú v zahraničí a majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, o povinnosti sčítať sa príp. pomôcť im sčítať sa.

Publikované: 22.3.2021 | Zobrazené: 17