Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 15.2. – 31.3.2021

202102160805480.titulne-logo-scitanie

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021, budú pre mnohé sféry života dôležitým zdrojom informácií.

Údaje zo sčítania slúžia ako informácia o aktuálnom stave spoločnosti a východisko pre analýzy vývojových trendov alebo pre prognózy a projekcie ďalšieho vývoja jednotlivých oblastí spoločenského života.

Údaje zo sčítania majú vplyv napríklad na prerozdeľovanie počtu kresiel v Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu.
 
V oblasti riadenia štátu a národného hospodárstva sú informácie o stave spoločnosti jedným z hlavných aspektov pri koncipovaní politík štátu, či už pri nastavovaní aktuálnych politík, alebo pri tvorbe dlhodobých stratégií.

K stiahnutiu

Publikované: 16.2.2021 | Aktualizácia: 16.2.2021 | Zobrazené: 145