Plán udržateľnej mobility PSK

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. 

Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko tunajšiemu úradu: Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životného prostredia, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.  (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Publikované: 23.1.2020 | Aktualizácia: 23.1.2020 | Zobrazené: 61