Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

OZNÁMENIE
o možnosti doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie
Obec Haligovce v zastúpení starostkou obce Monikou Bjalončíkovou v
zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb
prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. 03. 2024


z v e r e j ň u j e


emailovú adresu: obechaligovce@slnet.sk


na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie.

K stiahnutiu

Publikované: 26.1.2024 | Aktualizácia: 29.1.2024 | Zobrazené: 101