Formuláre pre odklad platenia odvodov za 10/2021

 Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 10/2021 do 30. júna 2024  Čestné vyhlásenie - Odklad poistného za október 2021. Všetky ďalšie potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za október 2021.

Publikované: 11.11.2021 | Zobrazené: 210