Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni

 

Vážení občania! 

  Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

 § zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,

§ zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

§ zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

§ zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.

 Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.

 

 

Publikované: 29.3.2023 | Aktualizácia: 29.3.2023 | Zobrazené: 65