Zákaz voľného pohybu psov v obci Haligovce

Dôrazne žiadame všetkých majiteľov psov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na zamedzenie samovoľného pohybu psov bez prítomnosti majiteľa v obci, nakoľko dochádza v poslednom období k uhryznutiu psom a taktiež voľného pohybu psov bez majiteľov. Upozorňujeme na dodržiavanie povinnosti držiteľov psov v zmysle zákona 282/2022 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Z uvedeného zákona vyplýva, že držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku a v zmysle tohto zákona je možné uložiť mu pokutu až do výšky 165 €. V prípade uhryznutia psom môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu.
Publikované: 29.3.2023 | Aktualizácia: 30.3.2023 | Zobrazené: 61