Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo

Informácie o nutnosti usporiadania užívacieho práva k poľnohospodárskym pozemkom

K stiahnutiu

Publikované: 28.6.2019 | Aktualizácia: 28.6.2019 | Zobrazené: 212