Nahlasovanie domácich zabíjačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vás prosí oboznámiť občanov – chovateľov zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu, aby nahlasovanie zabíjačiek pre súkromnú domácu spotrebu uvedených zvierat chovatelia uskutočnili aspoň jeden pracovný deň vopred na našu mailovú adresu: podatelna.SL@svps.sk. Taktiež aby na túto mailovú adresu nahlasovali úhyny zvierat. Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Za spoluprácu ďakujem, s pozdravom MVDr. Magdaléna Bodnárová Poverená zastupovaním vedúceho OZZ RVPS Stará Ľubovňa Levočská 4/338 064 01 Stará Ľubovňa Tel: +421918508672 Email: ZdravieZvierat.SL@svps.sk
Publikované: 12.3.2021 | Zobrazené: 159