Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“

 Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR. Súťaž organizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v rámci programu CINDI. Realizácia kampane prebieha v období od 15. mája 2023 do 6. augusta 2023. Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“? 1. Každý rok 3,2 milióna ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu. 2. Viac ako 80 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity. 3. Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna. Pohybová aktivita je dostupným a finančne málo náročným prostriedkom prevencie väčšiny chronických neprenosných chorôb. Jej výhodou je aj priaznivý vplyv na psychiku, znižuje stres a má významný sociálny aspekt. Cieľom kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. Účastníci v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Povinnosti účastníka:

• venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou v čase od 15.5.2023 do 6.8.2023,
• v priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky vaše pohybové aktivity a ich trvanie,

• na prvej strane účastníckeho listu vyplňte informácie o účastníkovi,
• v účastníckom liste dôsledne vyplňte údaje za každý týždeň, počas ktorého ste sa venovali pohybovej aktivite,
• po ukončení kampane, najneskôr do 11.8.2023, odošlite váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom na adresu 
poradna.zdravia@vzbb.sk alebo poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, alebo osobne odovzdajte na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni,
• účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane,
• do kampane sa môže zapojiť každý dospelý bez rozdielov, po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní desiati výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb, ktorí zároveň získajú aj propagačné predmety od podporovateľov kampane,
• podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov.

Online formulár, účastnícky list a ostatné informácie nájdete na stránkach www.uvzsr.skwww.vzbb.skwww.vzsl.sk

K stiahnutiu

Publikované: 15.5.2023 | Aktualizácia: 15.5.2023 | Zobrazené: 62