III. obecne zastupiteľstvo 2022

Dňa 11. 06. 2022 o 17:00 hod. sa uskutoční mimoriadne zasadnutie OZ obce Haligovce č. III/2022 v zasadačke obecného úradu v Haligovciach.
Pozvánka OZ III.2022 - 117.16 kB
Publikované: 26.5.2022 | Aktualizácia: 28.3.2022 | Zobrazené: 28