Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania do 31.01.2023

Vážení občania,

u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

·        predaj/kúpa nehnuteľnosti,

·        dedičstvo,

·        darovanie,

·        stavebný pozemok,

·        kolaudácia stavby,

·        odstránenie stavby,

·        zmena užívania stavby,

·        zmena charakteru pozemku,

·        dražba.

Podľa zákona o podmienkach držania psov, každý pes chovaný viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je povinný nahlásiť psa do evidencie najneskôr do 30 dní

V prípade, že ste mali v roku 2022 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr do 31.1.2023 na OÚ v Haligovciach osobne, poštou alebo e-mailom.

K stiahnutiu

Publikované: 17.1.2023 | Aktualizácia: 17.1.2023 | Zobrazené: 92