Čas nebezpečenstva vzniku požiaru

V Y H L Á S E N I E ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 25.03.2022 od 09,00 hodiny do odvolania
čas nebezpečenstva - 327.14 kB
Publikované: 25.3.2022 | Zobrazené: 121