25 rokov kňazstva

Dňa 2. júla 2023 sa konala v našej obci Haligovce odpustová slávnosť sviatku Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie, pri  ktorej jeden z našich rodákov, biskupský vikár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - plk. PaedDr. Jozef Paluba prišiel do svojej rodnej obce Haligovce, poďakovať Pánu Bohu a Nebeskej Matke, spolu s veriacimi, za veľký dar kňazstva.

Slávnosti sa zúčastnili Mons. Alojz Frankovský, Mgr. Ján Červeň -  kňaz farnosti Haligovce, Pavol Majzel -  kňaz, delegácia z poľskej republiky a veriaci z obce a okolia.

Vyslovujeme a prajeme nášmu rodákovi, aby dobrotivý Pán odmenil jeho pastiersku službu a nech naďalej požehnáva jeho kroky kňazského života.

Publikované: 3.7.2023 | Aktualizácia: 5.7.2023 | Zobrazené: 60