Aktuality

12.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.


12.3.2020

Odporúčania pre klientov klientskych centier okresných úradov a iných úradov v súvislosti s koronavírusom

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!9.12.2019

Bezpečné vianoce

Informačný leták Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni17.11.2019

Čistenie potokov

Obec Haligovce v októbri a novembri 2019 zorganizovala čistenie Lesnianskeho potoka a potoka Ľorinec. Napriek tomu, že občania prejavili malý záujem o spoločné zlepšovanie okolia potokov v našej obci, sa nám zatiaľ podarilo vyčistiť súvislý úsek od úrovne hasičskej zbrojnice po potraviny Fresh a najviac znečistené úseky v doline Ľorinca. Veríme, že v budúcom roku záujem o spoločné zveľaďovanie životného prostredia v obci narastie. Chceme v upratovaní pokračovať a budúci rok plánujeme dokončiť celé okolie v povodí Lesnianskeho potoka a pokračovať v prácach pri Lipničanke a v Ruskej doline až po Pinkaľovku. Občania môžu ďalšie prípadné čierne skládky oznamovať na obecnom úrade alebo osobne pani starostke či ktorémukoľvek z poslancov obecného zastupiteľstva.