Aktuality

22.10.2020

Ferimex - opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení zákazníci,

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sme pre verejnosť až do odvolania zatvorili prevádzku spoločnosti Prvá internetová, s.r.o. na ul. Továrenská 32, Stará Ľubovňa (obchodné miesto na námestí sv. Mikuláša 5, Stará Ľubovňa - p. Krulčík - je zatiaľ pre verejnosť, za dodržania prísnych hygienických opatrení, otvorené).

Servisy, poruchy môžete naďalej nahlasovať telefonicky na čísle 0905 939 398, resp. na 052/2388100 zanechaním odkazu s adresou prípojky a krátkym popisom problému. Následne sa s Vami telefonicky skontaktujeme a pokúsime sa problém vyriešiť počas hovoru. Využiť môžete aj e-mailovú komunikáciu prostredníctvom kontaktu zakaznik@ferimex.sk.

Zmluvy je možné uzatvárať elektronicky (vyplnením formulára na našej stránke flexi.sk) alebo telefonicky na č. 052/2388100.

Montáže a výjazdy k zákazníkom - nakoľko v zmysle odporúčania Ústredného krízového štábu sa majú osobné kontakty obmedziť na minimum, budeme realizovať len neodkladné výjazdy po predchádzajúcej telefonickej komunikácií so zákazníkom a jeho čestnom vyhlásení, že nie je v karanténe, nemá príznaky choroby COVID-19 a že v prostredí, kde sa má vykonať výjazd sa nenachádza osoba alebo osoby nakazené, resp. že v posledných 14 dňoch neboli v kontakte s osobou/ami nakazenou/ými/.

Platby môžete realizovať prevodom (alebo vkladom) na náš účet:

SK27 0200 0000 0027 3718 1351 alebo
SK24 1100 0000 0026 2843 1964

Výška platby a variabilný symbol je uvedený vo faktúrach, ktoré Vám zasielame. Prípadne do poznámky k platbe uveďte, za koho platbu realizujete.

V prípade otázok, nahlásení problému alebo iných požiadaviek nás kontaktujte telefonicky 052/2388100, e-mailom na zakaznik@ferimex.sk, cez informačný portál na stránke ferimex.sk alebo cez facebok https://www.facebook.com/SluzbyFerimex/.

Zároveň informujeme, že predajňa železiarstva a predaj hutného tovaru (spoločnosti Ferimex IT spol. s r.o.) je v prevádzke v štandardnom čase - v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod., v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. za dodržania prísnych hygienických a proti epidemických opatrení.

Ing. Marián Repka, konateľ spoločností

Prvá internetová, s.r.o.
Ferimex IT spol. s r.o.

052/2388100


Pokiaľ si neprajete odoberať správy o ponukách, službách, cenníkoch a iných informáciach spoločnosti DSI DATA, a. s. Námestovo, formou elektronickej pošty na Vašu emailovú adresu, máte možnosť zasielanie správ kedykoľvek odhlásiť kliknutím na nasledujúci odkaz
https://www.dsidata.sk/tools/unsubscribe/obechaligovce@slnet.sk/wpv2dwc5e5iut22bbe4i/11.10.2020

Príprava na prijímacie skúšky Akadémia ozbrojených síl

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou OS), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Príprava prebieha v predmetoch matematika, fyzika, psychodiagnostické testy, Študent si môže vybrať, o ktoré predmety má záujem a v akom rozsahu.

V predmete matematika v časti príprava na prijímacie skúšky je náplňou kurzu 19 tématických celkov, ktoré vysoké školy požadujú na prijímacie skúšky . Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok sa môže študent zúčastniť aj prípravy zameranej na úvod do vysokoškolskej matematiky. Náplňou sú tieto témy: matice a determinanty, komplexné čísla, limity, derivácie, integrály, anal.geometria v priestore, teória pravdepodobnosti a náhodné procesy. Na tieto témy naväzuje potom výuka matematiky v prvom ročníku na vysokých školách.

V predmete fyzika obdrží účastník kurzu všetky vzorce z gymnaziálnej fyziky (je ich 170) a na každý vzorec budú vyriešené dva ukážkové príklady. Aj keď u väčšiny vysokých škôl nie je fyzika náplňou prijímacieho konania. využije študent takto získané vedomosti až na vysokej škole, pokiaľ sa na nej fyzika vyučuje.

Problematika psychodiagnostických testov je aktuálna len pre záujemcov, korí sa zúčastnia výberového konania na Akadémii ozbrojených síl. V kurze bude zaradená do prípravy v rámci matematiky (vo večerných hodinách). Je zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov. ktoré sa preverujú v rámci výberového konania. Študent zároveň obdrží aj 66 ks samovyhodnocovacích testov pre overenie a korekciu svojich názorov a postojov. Tie si môže vyriešiť po návrate domov.

Výuka v kurze neprebieha skupinovou, ale individuálnou formou prístupu k študentovi, čo vyžaduje od učiteľa vysvetľovať daný problém dovtedy, až je plne pochopený, čo môže spôsobiť predĺženie výuky vo večerných hodinách.

Kurzy prebiehajú v Liptovskom Mikuláši. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na čísle 0905 622 170, kde im budú zároveň poskytnuté ďalšie požadované informácie. Možná je aj osobná návšteva v L.Mikuláši. Je potrebné uviesť predmety kurzu, ktoré požaduje a tiež ďalšie služby, o ktoré ma v rámci kurzu záujem (ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a pod.). Výlohy za kurz a poskytnuté služby je možné uhradiť až po príchode do kurzu alebo aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

Účastník kurzu sa po prijatí na vysokoškolské štúdium bude môcť aj naďalej zúčastňovať na konzultáciách a doučovaní a to bezplatne. V prípade záujmu o ďalšie informácie Vám ich poskytneme telefonicky na čísle 0905 622 170 v dobe od 10.00 do 24.00 hod. (aj v sobotu a nedeľu), alebo nás osobne navštívte. S úctou

pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Kontakt:Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva a vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma

Adresa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1734/25

031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708

Telefón: 0905622170