Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
30.3.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že v termíne od 18.04.2023 08:40 hod. do 18.04.2023 16:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite "Podoblaz" z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.Zákaz voľného pohybu psov v obci Haligovce
29.3.2023

Zákaz voľného pohybu psov v obci Haligovce

Dôrazne žiadame všetkých majiteľov psov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na zamedzenie samovoľného pohybu psov bez prítomnosti majiteľa v obci, nakoľko dochádza v poslednom období k uhryznutiu psom a taktiež voľného pohybu psov bez majiteľov.
Upozorňujeme na dodržiavanie povinnosti držiteľov psov v zmysle zákona 282/2022 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Z uvedeného zákona vyplýva, že držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku a v zmysle tohto zákona je možné uložiť mu pokutu až do výšky 165 €. V prípade uhryznutia psom môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu.


Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
29.3.2023

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni

Vážení občania!
Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

- zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,
- zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.Pozvánka
27.2.2023

Pozvánka

Aktuálny program podujatí v RAMAGU ATELIÉRI - MAREC 2023


Okresná súťaž amatérskej fotografie
21.2.2023

Okresná súťaž amatérskej fotografie

UZÁVIERKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC: 10. MAREC 2023
ADRESA:
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa