Aktuality16.3.2020

Výroba ochranných rúšok pre občanov

Pani starostke sa podarilo zabezpečiť výrobu rúšok pre našu obec. Na výrobe sa budú podieľať aj ženy z našej obce. Ako prví rúška dostanu naši dôchodcovia, po nich budú nasledovať ostatní občania. Občanov budeme priebežne informovať na sociálnych médiách, verejným rozhlasom aj na oficiálnej stránke obce.13.3.2020

Koronavírus - informácie ZMOS

V odkaze nájdete odporúčanie ministerstva vnútra týkajúce sa obmedzenia stránkových hodín pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré bude účinné od pondelka 16. marca 2020
https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1301337

Ostatné informácie sú k dispozícii na webe Združenia miest a obcí Slovenska, konkrétne na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html


12.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.


12.3.2020

Odporúčania pre klientov klientskych centier okresných úradov a iných úradov v súvislosti s koronavírusom

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!