Aktuality


Detský karneval v Haligovciach!
8.2.2023

Detský karneval v Haligovciach!

Pozývame všetkých na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 11. februára 2023 o 15:00 hod. v KD Haligovce. Pre každú masku je pripravená odmena, ale aj pre dospelých odvážlivcov máme špeciálne prekvapenie.
Tešíme sa na Vás!


Pozvánka na divadelnú komédiu v RAMAGU ATELIÉRI, dňa 11. 2. 2023 (sobota) o 19:00 hod.
7.2.2023

Pozvánka na divadelnú komédiu v RAMAGU ATELIÉRI, dňa 11. 2. 2023 (sobota) o 19:00 hod.

Ochotnícke divadlo Theatrobalans zo Spišskej Belej prichádza do RAMAGU so svojou novou hrou v réžii Michala Nováka a Dušana Kubaňa, prinášajúc komický pohľad na život mladého muža, ktorému sa zo záhrobia vráti domov jeho mamička. Kto všetko však tohto ducha vidí? Iba on? Alebo aj jeho nastávajúca a kamaráti? Vstupné: 5€


Pozvánka
2.2.2023

Pozvánka

Aktuálny program podujatí v RAMAGU ATELIÉRI - FEBRUÁR 2023


Prerušenie činnosti Internej ambulancie v Spišskej Starej Vsi
30.1.2023

Prerušenie činnosti Internej ambulancie v Spišskej Starej Vsi

Z dôvodu personálneho a organizačného zabezpečenia nebude v čase od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023 poskytnutá činnosť na Internej ambulancii v Spišskej Starej Vsi.
Zastupovanie je zabezpečené na Internej ambulancii v Ľubovnianskej nemocnici, n. o., Stará Ľubovňa - tel. kontakt: 052 43 172 63.


Mestám a obciam zhasína nádej
26.1.2023

Mestám a obciam zhasína nádej

Tak, ako aj ostatné obce v okolí, aj obec Haligovce sa pripojí k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej”, podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tým najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.


Referendum 21. januára 2023 - výsledky hlasovania v obci Haligovce
22.1.2023

Referendum 21. januára 2023 - výsledky hlasovania v obci Haligovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 512;
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 142;
Účasť na referende v našej obci 27, 73 %;
Odpoveď “Áno” zakrúžkovalo: 140 voličov (98, 59 %);
Odpoveď “Nie” zakrúžkovalo: 2 voliči (1, 41 %).


Zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho okolia
18.1.2023

Zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho okolia

Vplyvom nepriaznivého počasia vzniklo poškodenie na multifunkčnom ihrisku. Z tohto dôvodu je do odvolania zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho blízkeho okolia (areál - bývalé cesty).


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania do 31.01.2023
17.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania do 31.01.2023

Vážení občania,
u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Referendum 21. januára 2023
17.1.2023

Referendum 21. januára 2023

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum