Aktuality


17.11.2019

Čistenie potokov

Obec Haligovce v októbri a novembri 2019 zorganizovala čistenie Lesnianskeho potoka a potoka Ľorinec. Napriek tomu, že občania prejavili malý záujem o spoločné zlepšovanie okolia potokov v našej obci, sa nám zatiaľ podarilo vyčistiť súvislý úsek od úrovne hasičskej zbrojnice po potraviny Fresh a najviac znečistené úseky v doline Ľorinca. Veríme, že v budúcom roku záujem o spoločné zveľaďovanie životného prostredia v obci narastie. Chceme v upratovaní pokračovať a budúci rok plánujeme dokončiť celé okolie v povodí Lesnianskeho potoka a pokračovať v prácach pri Lipničanke a v Ruskej doline až po Pinkaľovku. Občania môžu ďalšie prípadné čierne skládky oznamovať na obecnom úrade alebo osobne pani starostke či ktorémukoľvek z poslancov obecného zastupiteľstva.


21.10.2019

Projekt Oplotenie ihriska: fotografie

Priložené fotografie sú stručnou a predbežnou fotodokumentáciou priebehu prác v rámci projektu Oplotenie ihriska (futbalové ihrisko)1.10.2019

Jesenná vakcinácia líšok

V prílohách nájdete podrobné informácie o plánovanej vakcinácii líšok
23.9.2019

Svetový deň Alzheimerovej choroby

V priloženom dokumente nájdete informačný text k Alzheimerovej chorobe a list od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni.4.9.2019

Septembrový program divadla RAMAGU

Program divadla RAMAGU na september a podrobnejšie informácie nájdete v priložených letákoch.