Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

14.7.2019

Čiastočná uzávierka cesty III/3107

Pre rekonštrukciu havarijného stavu cestnej komunikácie na úseku Toporec - Haligovce bude v termíne od 15.7.2019 do 31.8.2019 častočne uzavretá cesta III/3107 (v jednom jazdnom pruhu podľa výkonu prác).

28.6.2019

Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo

Informácie o nutnosti usporiadania užívacieho práva k poľnohospodárskym pozemkom

10.6.2019

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

Výzva na predkladanie ponúk, návrh Zmluvy o dielo, Návrh uchádzača na plnenie kritérií

28.5.2019

Ponuka práce Bachledka Ski & Sun

Informácie o voľných pracovných miestach v stredisku Bachledka Ski & Sun nájdete v priložených dokumentoch.

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najbližšie podujatia
6.12.2019

Sv. Mikuláš