Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

06/2017 – 08/2020

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

97 989,83 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

28.7.2022

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru od 20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 20.7.2022 9.00 h do odvolania

28.7.2022

Zmluva 248/2022/OPR

Zmluva o poskytnutie dotácie PSK, rekonštrukcia strechy OÚ

19.7.2022

Oznámenie o vytvorení volebného obvodu

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obci 29. októbra 2022

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najbližšie podujatia