Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

20.1.2020

Zelené dotácie na r. 2020

Informačný materiál o dotáciách určených pre domácnosti so záujmom o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a kotly na biomasu (po novom len tie, ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov, t.j. bytové domy.

17.1.2020

Mimoriadne zasadnutie I/2020

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Haligovce č. I/2020, 18.1.2020 o 17.00 h

13.1.2020

Daňové priznanie za nehnuteľnosť

Povinnosť podania DP za novonadobudnutú nehnuteľnosť do 31.1.2020

11.12.2019

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do volieb do NR SR

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do volieb do NR SR konaných 29.02.2020 môžu strany zasielať na e-mailovú adresu: ousromovska@slnet.sk.

5.12.2019

VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

V sobotu 7.12.2019 sa na obecnom úrade v Haligovciach o 14.30 h uskutoční VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Najbližšie podujatia