Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

06/2017 – 08/2020

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

97 989,83 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

4.2.2020

Územný plán Lechnica

Oznámenie o verejnom prerokovaní

23.1.2020

Plán udržateľnej mobility PSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

20.1.2020

Zelené dotácie na r. 2020

Informačný materiál o dotáciách určených pre domácnosti so záujmom o slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely a kotly na biomasu (po novom len tie, ktoré nahradia kotly na uhlie) pre rodinné domy a spoločenstvá vlastníkov, t.j. bytové domy.

17.1.2020

Mimoriadne zasadnutie I/2020

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Haligovce č. I/2020, 18.1.2020 o 17.00 h

13.1.2020

Daňové priznanie za nehnuteľnosť

Povinnosť podania DP za novonadobudnutú nehnuteľnosť do 31.1.2020

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Najbližšie podujatia