Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

24.7.2019

IV. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V sobotu 27.7.2019 o 16.00 h sa v zasadačke obecného úradu v Haligovciach bude konať IV. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

17.7.2019

Zužitkovanie prebytku z dopestovaných výrobkov – projekt Slovenský výrobca

Vážení občania! Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej môžete bezplatne informovať o svojej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoročne. Viac informácií nájdete na uvedenej webovej adrese. Akékoľvek informácie získate aj na týchto e-mailových adresách: slovenskyvyrobca@slovenskyvyrobca.sk
sv.regisracia@gmail.com.

14.7.2019

Čiastočná uzávierka cesty III/3107

Pre rekonštrukciu havarijného stavu cestnej komunikácie na úseku Toporec - Haligovce bude v termíne od 15.7.2019 do 31.8.2019 častočne uzavretá cesta III/3107 (v jednom jazdnom pruhu podľa výkonu prác).

28.6.2019

Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo

Informácie o nutnosti usporiadania užívacieho práva k poľnohospodárskym pozemkom

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Najbližšie podujatia
6.12.2019

Sv. Mikuláš