Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

29.3.2019

Komposesorát Repiská – termín nasledujúcej schôdze

Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov lesov KOMPOSESORÁT REPISKÁ oznamuje termín ďalšieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 28. apríla 2019 o 13.00 h v budove OÚ v Haligovciach.

29.3.2019

Bývalé urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Haligovce

Bývalé urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo v Haligovciach, zastúpené predsedom spoločenstva Dušanom Džurňákom, pozýva na valné zhromaždenie. Celé znenie pozvánky nájdete v priloženom dokumente.

26.3.2019

Orálna vakcinácia líšok, jar 2019

V dňoch 1. až 14. apríla sa bude vykonávať letecké predkladanie orálnej vakciácie líšok ako prostriedok preventívnej ochrany proti besnote. Viac informácií si prečítate v priloženom dokumente.

20.3.2019

Zákaz vypaľovania porastov a ochrana lesov pre rok 2019

Upozorňujeme občanov na platný zákaz vypaľovania porastov v súlade s Usmernením OcÚ 2019, ktoré nájdete v časti Obecný úrad –> Dokumenty na tejto webovej stránke. Pri nerešpektovaní daných zákazov hrozí peňažná pokuta podľa platného predpisu.

19.3.2019

Nábor nových zamestnancov v spoločnosti Panasonic

Spoločnosť Panasonic žiada obec Haligovce o sprostredkovanie informácie o plánovanom nábore nových zamestnancov. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Najbližšie podujatia
12.5.2019

Deň matiek

9.6.2019 - 10.6.2019

Deň detí