Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

20.3.2019

Zákaz vypaľovania porastov a ochrana lesov pre rok 2019

Upozorňujeme občanov na platný zákaz vypaľovania porastov v súlade s Usmernením OcÚ 2019, ktoré nájdete v časti Obecný úrad –> Dokumenty na tejto webovej stránke. Pri nerešpektovaní daných zákazov hrozí peňažná pokuta podľa platného predpisu.

19.3.2019

Nábor nových zamestnancov v spoločnosti Panasonic

Spoločnosť Panasonic žiada obec Haligovce o sprostredkovanie informácie o plánovanom nábore nových zamestnancov. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

6.3.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Haligovce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Haligovce, ktoré sa uskutoční 9.3.2019 o 16.00 h v zasadacej miestnosti obecného úradu

27.2.2019

ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU

V chotári obce hrozí riziko vzniku čiernych skládok

27.2.2019

Úroveň triedenia za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Najbližšie podujatia