Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

4.10.2019

V. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Haligovciach

V nedeľu 6.10.2019 sa o 12.30 h uskutoční V. zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OÚ Haligovce. Program zasadnutia nájdete v priloženom dokumente.

2.10.2019

Zber elektroodpadu

Dňa 7. októbra 2019 (pondelok) sa v obci Haligovce uskutoční zber elektroodpadu v čase od 9.30 h. Prosíme občanov, aby svoj elektroodpad vyložili na dobre viditeľnom mieste, ideálne pred bránu alebo na okraj pozemku. Elektroodpad vyložený po tomto termíne nebude zozbieraný. Podrobnejšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

24.7.2019

IV. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

V sobotu 27.7.2019 o 16.00 h sa v zasadačke obecného úradu v Haligovciach bude konať IV. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Najbližšie podujatia
6.12.2019

Sv. Mikuláš