Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

10.6.2019

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

Výzva na predkladanie ponúk, návrh Zmluvy o dielo, Návrh uchádzača na plnenie kritérií

28.5.2019

Ponuka práce Bachledka Ski & Sun

Informácie o voľných pracovných miestach v stredisku Bachledka Ski & Sun nájdete v priložených dokumentoch.

28.5.2019

Večer autentického folklóru

Goralská folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne pozýva rodákov pracujúcich a žijúcich v Bratislave na Večer autentického folklóru v Zrkadlovom háji v Petržalke.

28.5.2019

Informačné materiály o Sclerosis multiplex

V priložených dokumentoch sú uvedené informácie a výchovné materiály, ktoré sa poskytujú pri príležitosti Svetového dňa Sclerosis multiplex (30. máj 2019)

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najbližšie podujatia
9.6.2019 - 10.6.2019

Deň detí

6.12.2019

Sv. Mikuláš