Logo operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Pre obec Haligovce bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

 

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu je dosiahnuť efektívnu energetickú prevádzku budovy obecného úradu v Haligovciach, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a nespĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov stanovenú zákonom. Realizáciou aktivít projektu sa uskutoční komplexné zateplenie existujúceho objektu a tým výrazná úspora energie na jeho prevádzku.

 

Realizácia projektu:

05/2017 – 07/2019

Aktivita projektu:

 

340I66500001 - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

Výška NFP:

98 302,68 EUR

 

 

sídlo RO: www.op-kzp.sk;

sídlo SO: www.siea.sk

Úradná tabuľa

31.1.2019

Projekt Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Haligovce

Predmetom projektu je realizácia opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti v obci v oblasti situačnej prevencie kriminality. Viac informácií je uvedených v priloženom dokumente.

26.1.2019

Pozvánka na valné zhromaždenie KOMPOSESORÁT REPISKÁ

Pozemkové spoločenstvo Združenie vlastníkov lesov KOMPOSESORÁT REPISKÁ pozýva členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 10.3.2019 o 11.30 h v zasadačke kultúrneho domu v Haligovciach. Celé znenie pozvánky nájdete v prílohe.

5.12.2018

Zvyšovanie povedomia verejnosti, poľovníkov a chovateľov

Zvyšovanie povedomia verejnosti, poľovníkov a chovateľov

5.12.2018

Zvyšovanie povedomia verejnosti, poľovníkov a chovateľov

Zvyšovanie povedomia verejnosti, poľovníkov a chovateľov

1.11.2018

Bezpečná vykurovacia sezóna 2018 / 2019

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu

Kalendár podujatí

P U S Š P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Najbližšie podujatia